Konsulenttjenester

Som kvalifiserte arborister kan vi tilby rapporter på trær ved bruk av TRAQ metoden. TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) er en internasjonal anerkjent metode for risikovurdering av trær. Vi er sertifiserte til å benytte denne metoden og kan være behjelpelige med å vurdere treets helse og sikkerhetsmessige tilstand.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image