Velkommen til Norsk Trepleie

Vårt hovedmål er å levere tjenester med høy kvalitet fra start til slutt. Vi er stolte av kunnskapen vi innehar for å kunne gi både klar og god forståelse av de tilgjengelige alternativene for trærne, og deretter fullføre jobben med høy kvalitet.

For oss er alle aspekter ved våre tjenester viktig, både det å være punktlig på tid ved befaring, levere nøyaktige og tydelige rapporter, og ikke minst sikkerhet og opprydding av området etter jobben er utført.

Norsk Trepleie AS er en bedrift som er klare over og bevisste på miljømessige hensyn i industrien. Bruken av drivstoff til kjøretøy og maskiner tas med i betraktningen og planleggingen av hver jobb slik at jobben gjøres med så lavt karbonutslipp som mulig.

Kontakt oss i dag for gratis befaring og et uforpliktende tilbud.

Ian Hollows +47 966 26 781, ian@norsk-trepleie.no eller send inn via vårt kontaktskjema .


Ian Hollows

Arborist

BTEC National Diploma in Forestry and Arboriculture

TRAQ-kvalifisert

Tidligere deleier i AB Trepleie AS


Seumas Davison

Arborist

BTEC Extended Diploma in Forestry and Arboriculture