Stubbefresing

Vi kan fjerne stubber ved bruk av stubbefreser.